Äntligen – nu är golf godkänt som skattefri friskvårdsförmån.

Det innebär i praktiken att din arbetsgivare kan ersätta dig upp till 5 000 kr för dina kostnader i samband med golfen. Villkoret är att arbetsgivaren erbjuder friskvårdsersättning till samtliga anställda.

Ersättningen är skattefri för dig och avdragsgill för arbetsgivaren. Exempel på kostnader som du kan få ersättning för är: spelavgift, lektioner, bollar på rangen, greenfee osv. Du kan däremot inte få ersättning för medlemsavgiften och inköp av utrustning. Fakturan, som aktiva medlemmar i Glasrikets GK får de närmaste dagarna, avser spelavgiften.

Har du någon fråga angående detta så hör av dig till kansliet.