Banstatus

18-Hålsbanan

Ordinarie greener öppna.

Pay & Play- banan

Öppen för spel med ordinarie greener.


Hej

Det har ju minst sagt varit en fantastisk säsong, med fint väder redan från början av maj som höll sig ända till september. Detta har dock varit lite problematiskt för oss som jobbar med gräs. Redan i juni förstod man att det skulle bli problem med tanke på att det aldrig kom något vatten från ovan. Många golfbanor i landet har fått stora problem med framförallt sprickor på fairway som saknade bevattning. Detta har man har fått lägga ner stora resurser och kostnader på för att återställa för att kunna få bra spelytor igen till kommande säsong.

Vi klarade oss väldigt bra mot denna torka; gräset är nästan helt tillbaka på fairway och kommer bara behöva en liten skjuts med näring till våren för att helt vara återställt.

Idag har vi fairwaybevattning på sex hål. Hål 12–14 och 5–6. Jag valde dock att inte lägga något vatten på dessa i år, utan prioriterade istället att hålla tee och greener i bra kvalitet. Att hålla liv i sex fairways när tolv var helt brända kändes som slöseri på vatten och hade dessutom bidragit till ojämn kvalitet på banan.

Glasriket har idag en vattendom i Toftasjön där vi får ta ut 65 000 m3 vatten. Skulle vi använda hela vår dom så skulle vattennivån sjunka med 1,2 mm vilket jag kan säga att vi ligger långt ifrån. Under juni och juli när det var som varmast tog vi ut runt 2000 m3.

Vi stängde banan i måndags 5/11 och tar nu sikte på säsongen 2019 med nya ändringar och en del förbättringar på banan. Den stora förändringen till nästa år blir att de hål som idag är 7-9 kommer bli 16-18 och nuvarande 16-18 kommer bli 7-9. Detta innebär ingen större ändring vad gäller skötseln på banan, det blir bara en ny runda att köra med maskinerna på morgonen, vilket kan bli trevligt.

Vid ”fikaplatsen” efter hål 9 kommer det bli en ny vagnparkering där man kan ställa vagnen på om man väljer att ta en fika efter hål 9. När man tidigare har ställt vagnen vid klubbhuset under fikapausen så har det hänt att spelare gått ut på hål 10 i tron om att ingen befunnit sig på hål 9, vilket har lett till att det blivit kö på sista nio hålen. Vi hoppas att vagnparkeringen kan lösa detta problem.

Nya tee kommer byggas, totalt sju stycken, vilket vi redan har påbörjat detta året. Dessa tee kommer vara tee 44 och kombineras med nuvarande tee 49. Vi bygger dem efter konstens alla regler och de kommer uppnå samma kvalitet som övriga tee på banan. När gräset har börjat växa på våra nya utslag en bit in på nästa säsong, kommer man få spela från riktiga tee oavsett vilken längd man väljer att spela ifrån.

Vi kommer göra en kantstensättning mot första utslaget för att lyfta kvalitén men också för att förbättra första intrycket när man kommer och spelar på Glasriket.

Diket på vänster sida av hål 12 kommer vi att fylla igen eftersom skogen har vuxit till sig och därför fångar mycket av det vattnet som tidigare var ett problem. Vi kommer dock lägga dränering i diket för att möjliggöra bortförande av vatten om problemet skulle uppstå igen.

Maskinerna kommer i vanlig ordning rustas upp inför nästa säsong. Nu har vi dock haft möjlighet att investera i nya maskiner vilket gör att reparationer och visst underhåll minskar och tid kan läggas på annat. Slipning av alla knivar och cylindrar görs varje år och även löpande under säsong för att hålla kvalitén så bra som möjligt på både gräs och bana.

Även om det kan upplevas märkligt att vi stänger banan tidigt i år (5/11) när det fortfarande är fint väder och värmen inte sjunkit allt för mycket än, så är just det en av anledningarna till att jag stängde banan. Fuktigt väder och värme är som gjort för att svampen ska frodas, vilket den också har gjort. Greenerna ser jättefina ut och är i god kondition inför vintern. Man kan hitta någon enstaka snömögelfläck här och där, vilket är vanligt vid denna tid. Däremot på ytorna runtomkring, såsom fairway i ruffen och på foregreen, finns väldigt mycket av denna svamp just nu. Om vi nu skulle gå på gräset som är angripet av denna svamp och sen gå upp på green så skulle vi med stor säkerhet ta med svampen in på green.

Gräset har nu gått ner så pass mycket i tillväxt att alla skador vi åsamkar gräset i form av nedslag och gång på greenerna gör det svårt för plantan att hinna läka innan det helt slutar växa. Detta blir ytterligare en härlig plats för svampen att ta fäste på.

Allt vi kan göra (och gör) denna period av året för att minska riskerna för angrepp och sjukdomar ökar förutsättningarna för att få en bra övervintrad bana som kanske kan öppnas tidigare nästa år. Men som alltid är det naturen som styr och vi får bara anpassa oss.

Nu blev detta inlägg längre än jag tänkt men jag vill bara att ni ska ta med er en sak till.

Kom ihåg att vi som jobbar på banan och våra kollegor som jobbar på andra banor i landet alltid gör allt för att presentera en så bra bana som möjligt med de resurser vi har att tillgå. I år har varit ett jobbigt år för många som jobbar på gröna sidan. På grund av torkan har mycket negativ kritik och rena påhopp florerat – detta för något man inte kunnat styra över. För en del har det gått så långt att man har funderat på att säga upp sig. Trots att det har varit väldigt torrt och en del saker kanske inte har levt upp till ens förväntningar när man spelat på Glasriket så upplever jag och mina kollegor att vi har fått er förståelse, vilket vi är tacksamma för. Tack!

 Vi ses!

Med vänlig hälsning

Sebastian med personal.

2018-11-07