Regel & Hcp-kommittén

I regel- och handicapkommittén ingår följande medlemmar:

Kristina Falk-Strand, ordf
Roy Tengroth
Martin Andersson, klubbens utbildningsansvarig
Leif Lundqvist
Ulf Ulfsax

Vad gör Regel & Hcp-kommittén?

Kommittén har bland annat ansvar för utbildningsverksamheten i klubben tillsammans med klubbens PRO, regelutbildning för nya blivande klubbmedlemmar samt verka för ökad kunskap om golfregler i form av fortbildning för klubbens alla medlemmar, banmarkering i samarbete med banutvecklingskommittén och banarbetarna, lokala regler, handicapfrågor, bestämmelser i bestraffningsärenden, lokala tävlingsbestämmelser i samråd med tävlingskommittén.