Förtroendevalda

  • All
  • Förtroendevalda
  • Övriga funktionärer
  • Valberedning
Carl-Gustaf Göthe
Ordförande
070-8532901
Invald: 2006 - Vald t o m: 2017
Anzie Monell
Vice Ordförande
Invald: 2005 - Vald t o m: 2018
Katarina Blomkvist
Sekreterare
Invald: 2013 - Vald t o m: 2017
Stig Malm
Kassör
Invald: 2012 - Vald t o m: 2017
Jörgen Emanuelsson
Ledamot
Invald: 2013 - Vald t o m: 2017
Kjell-Åke Carlsson
Ledamot
Invald: 2014 - Vald t o m: 2018
Tor Ahlbäck
Ledamot
Invald: 2015 - Vald t o m: 2017
Mathias Öst
Ledamot
Invald: 2016 - Vald t o m : 2018
Matz Andersson
Suppleant
Invald:2017 - Vald t o m 2017
Richard Grügiel
Suppleant
Invald: 2017 - Vald t o m 2017
Ann-Helén Peterson
Adjungerad Kansli
Sebastian Styrell
Adjungerad Greenkeeper
Helena Fälton-Björkman
Revisor, aukt rev
RS Revision
Kristina Lindstedt
Revisorssuppleant
Inga-Britt Andersson
Valberedning, ledam
(Styrelsens Repr.)
Anette Johannesson
Valberedning
Per-Olov Nilsson
Valberedning, ordf.
Pether Svensson
Revisorssuppleant
E&Y
Raine Svensson
Revisor, aukt. rev.
RS Revision