Äntligen – nu är golf godkänt som skattefri friskvårdförmån.

Äntligen – nu är golf godkänt som skattefri friskvårdsförmån.

Det innebär i praktiken att din arbetsgivare kan ersätta dig upp till 5 000 kr för dina kostnader i samband med golfen. Villkoret är att arbetsgivaren erbjuder friskvårdsersättning till samtliga anställda.

Ersättningen är skattefri för dig och avdragsgill för arbetsgivaren. Exempel på kostnader som du kan få ersättning för är: spelavgift, lektioner, bollar på rangen, greenfee osv. Du kan däremot inte få ersättning för medlemsavgiften och inköp av utrustning. Fakturan, som aktiva medlemmar i Glasrikets GK får de närmaste dagarna, avser spelavgiften.

Har du någon fråga angående detta så hör av dig till kansliet.

 

Ordförande har ordet !

Sista brevet (för 2017).

För de flesta är nog golfsäsongen nu över. Visst det finns ett stort antal entusiaster, som fortsätter att spela även när de ordinarie greenerna stängts, och vi får hålla till godo med vintergreener. När det är så milt som det är nu hoppas jag att sommargreenerna kommer att vara öppna lite till.

Ni som var på höstmötet kan sluta läsa nu för det mesta av vad som står nedan sades under mötet, men eftersom vi var drygt 70 vid mötet så skriver jag trots allt detta för det finns ju ca 1 400 personer som detta kan var nytt för. Det var roligt att så många kom till mötet.

Jag skall inte spilla för mycket krut på att tala om året som gick, men något ska det ändå bli. Som jag skrivit tidigare så har vi under året ständigt ökat antalet medlemmar och just nu ser vi inte någon ändrad trend på detta. Det är ett av skälen till att vi har kunnat begränsa höjningen av årsavgiften. Många har klagat på vädret under sommaren. Visst det har inte varit så särskilt sol- och badvänligt, men det har varit bra för golfen. Istället för att ligga på stranden har många sökt sig till golfbanorna. Det har medfört att vi har haft mycket bra med greenfeegäster. Det ökade kontinuerligt fram till och med augusti. Därefter har det varit en liten minskning. Här har vädret och det ihärdiga regnandet märkts på antalet gäster. Men trots lite svagare slut på säsongen kan vi notera en tillfredställande ökning av greenfeeintäkterna.

Banan har också varit bra hela året. Tack till de som jobbat med detta.

Vad kommer nu att hända inför säsongen 2018? Arbetet med att plana ut och förbättra dräneringen på ett antal tees har redan inletts. Den nu nästan igenväxta bäcken, som går tvärs över fairway på tvåan kommer att rensas upp. Arbetet med att förbättra våra bunkrar kommer att ta sin början. Detta är ett mycket omfattande och dyrt arbete och därför kommer vi att sprida detta över ett antal år. Jag hoppas att vi även skall kunna göra så att halkrisken minskar på vissa tee, som ligger upphöjt. Gräset blir halt när det är fuktigt. Jag vet att det förekommit att man halkat när man stiger på eller av dessa greener.

Jag skrev i mitt förra brev om nya tee, då råkade jag skriva fel. Under 2018 och framåt kommer dessa tee att vara tillgängliga 56, 52, 49, 45 och 41. Det kortaste kommer endast att vara slopade för damer. Någon medlem frågade mig häromdagen ”Varför gör ni nya tee? Det är ju knappast någon som idag spelar från tee 45.” Frågan är befogad. Det har varit liten användning av denna tee. Det är synd. Golf blir mycket roligare när man kan spela från en tee, där det finns möjlighet att nå greenen på rätt antal slag för att kunna göra par med en tvåputt. Här måste vi bli mycket bättre på att få ut detta budskap. Det är ingen prestigeförlust att börja spela från en tee som ligger längre fram än dän man spelat tidigare. Tycker man det är roligt att spela ja då fortsätter man och därför uppmanar jag alla att försöka någon gång och spela en kortare bana.

Nu när vi äntligen har en restaurang värd namnet skall vi jobba mer med lite klubbaktiviteter. Kanske enkla niohåls tävlingar med efterföljande grillkväll och likande. Kom gärna med förslag på vad just du tycker skulle vara trevligt. På tal om restaurangen måste sägas att vårt kök inte är bra. Det finns tankar, men fortfarande inget beslut taget, på att bygga till klubbhuset med ett antal meter mot bagförrådet. Då skulle vi kunna få ett riktigt bra kök, som ger restaurangen möjlighet att utvecklas vidare. Vi jobbar vidare med dessa tankar så får vi se vad det kan bli av med det.

För er som är nytillkomna medlemmar kan det vara bra att veta att vi skiljer på medlems- och spelavgift. Medlemsavgiften för 2018 fakturerar vi under november och spelavgiften i februari. Vi har upplevt att många uppskattar att dela upp avgiften i två posten. Vill man sedan dela upp betalningen av spelavgiften så finns det många möjligheter till det, men mer om det när vi närmar oss den tidpunkten.

Nu återstår det bara för mig att tacka för ett härligt golfår tillsammans med er alla och hoppas att det blir minst lika bra och trevligt under nästkommande år.

 

Carl-Gustaf Göthe ordförande

Höstmöte

Välkomna till Glasrikets GK:s höstmöte den 1 november kl. 19 på Kronobergs bil AB.

Du har väl inte missat att vi har höstmöte nu på onsdag. Det är ett viktigt möte då budgeten för 2018 skall fastställas. Redan nu kan jag glänta på” budgetdörren” och säga att höjningen av årsavgiften blir låg. Enligt liggande förslag höjs den bara med 50 kr. Samtliga handlingar ligger på hemsidan under rubriken ”Dokument”.

Förutom de stadgeenliga förhandlingarna kommer SGS bankonsulten Bobban Frisk att ge oss information. Han kommer att avsluta sitt pass med samtal med vår headgreenkeeper Sebastian Styrell om aktuella planer för banan under 2018.

Mötet börjar kl. 19, men kom gärna i god tid och titta i bilhallen. Där finns säkert fynd att göra i bilhallen.

Välkomna!

Styrelsen

Ordförande har ordet !

Höstbrev.

 

Kanske lite onödigt att börja detta med ordet höst, för det har väl inte undgått någon att det blivit höst. Trots allt regnande tycker jag att banan klarat sig någorlunda bra. Nu är det bara en knapp månad till det är tid att vrida klockorna tillbaka och få vintertid, men på Glasriket kommer vi inte att vrida något bakåt – tvärtom. Vi skall se till att hela anläggningen är något bättre när vi startar säsongen 2018.

 

Jag kommer inte att skriva egentligen något om vad vi skall göra för att uppnå detta mål i detta brev. Det får anstå till årets sista brev som jag kommer att skriva direkt efter höstmötet den 1november. Då skall budgeten tas och när den är tagen känns det rätt att såga något om vad vi planerar. Höstmötet kommer som vanligt att vara hos Kronobergs Bilaffär. Pricka in det i din almanacka redan nu. En sak kan jag dock säga redan nu.

 

Redan nu kan jag dock säga att vi skrivit nytt långtidsavtal med Mat och Prat, som kommer att driva restaurangen vidare. Amir är inte helt nöjd med säsongen som varit. Både omsättningsmässigt och även kvalitetsmässigt. Han ser långsiktigt på sin verksamhet hos oss och hans målsättning är att höja kvaliteten några snäpp. För min egen personliga del tycker jag att det varit bra och jag tror jag kan citera en annan medlem som sa till mig såhär. Så mycket som jag har ätit på klubben i år har jag nog inte ätit sammanlagt under alla mina år här. Kanske kan vi ordna i köket så att det även går att få in en pizzaugn i lokalen.

 

I förra brevet skrev jag att jag inte hade några helt aktuella medlemssiffror, men det har jag nu och ökningen fortsätter. Snart kan man ställa sig frågan om det är aktuellt att införa ett tak på antalet medlemmar. Vi är inte där ännu, men ur trivselsynpunkt är det inte bra om vi så många så att det blir alltför svårt att hitta speltider.

 

Klubbmästerskapen genomfördes betydligt senare i år än tidigare år. Det var kanske inte helt lyckat. Till nästa år kommer vi att något tidigarelägga dessa. Jag vill passa på tillfället att gratulera klubbmästarna för 2017: Klubbmästare herrar Pär Lindberg, damer Elisabeth Ericsson, herrjuniorer Erik Engström, damjuniorer Daisy Hjertqvist, D 30Maria Edvardsson, D 50 Elisabeth Ericsson, H 30 Pär Lindberg, H 40 Per Carlsson, H Asle Gröstad, H 60 Peter Kabbenäs, H 70 Bernth Martinsson och H 80 Werner Törnblom. Jag hoppas att många av ovanstående mästare kommer till  höstmötet för att motta sina förtjänsttecken.

 

I veckan som gick körde jag årets roligaste bussresa. Det var att belöna våra ideella med den årliga resan. I år besökte vi Tönnersjös Golfklubb. En härligt fin bana, dock för dagen något tungspelad på grund av allt regnande. Vill du åka med nästa år? Du är hjärtligt välkommen. Vi har plats för flera ideella hjältar. Bland annat behöver vi någon som kan ta ledningen för våra banvärdar. Det är de som åker runt och hjälper spelarna ute på banan och även kollar att greenfeeavgiften är erlagd. Hör av dig till Ann-Helén på kansliet. Det finns även många andra uppgifter där vi behöver hjälp. Efter som vintern nu närmar sig så kan jag slå ett speciellt slag för gruppen, som leds av Stig Johnsson, som röjer sly och mindre träd runtom banan. Här kan vi bereda plats för hur många som helst. Vill du göra Stig riktig glad så tar du kontakt med honom och säger att du vill vara med.

 

Just nu håller vi på med att analysera resultatet av medlemsundersökningen. Nu har vi fått svar från allt tre omgångarna. Det verkar vara harmoni inom klubben, men en sak är helt klar – det råder missnöje med kvaliteten på bunkrarna och vissa utslagsplatser. Min förhoppning är att det inte skall bli så när vi får se resultatet av 2018 års undersökning.

 

I förra brevet skrev jag att vi troligtvis skulle öppna det nya övningsområdet nu till hösten, men nu har vi beslutat att vänta med detta till våren. Det blir desto bättre då.

 

Till våren kommer vi att ha följande utslagsplatser 56, gamla gul, 49 gamla röd, 45 och 42. De två sistnämnda kommer enbart att slopas för damer. De är för korta banlängder för att slopas för herrar. Många kommer att tycka att deras golf är roligare om man förkortar banan. I början av säsongen sa jag själv att jag vill fortsätta att spela från 56:an, som jag alltid gjort, men efter att ha prövat att spela från 49:an har jag kommit på att det är roligare då man har en rimlig chans att nå green på rätt antal slag. Tur att man är över 70 år så det är OK att spela från den kortare.

 

Det får vara allt för denna gången. Om inte förr så ses vi den 1 november kl. 19 på höstmötet.

 

Carl-Gustaf Göthe ordförande

Luftning greenerna !

 

Vecka 40 kommer vi att påbörja arbetet med att lufta greenerna.
Med högt speltryck, samt alla maskiner som rullar på greenerna under en säsong, gör att materialet i greenerna blir kompakterat.
Med hjälp av en luftning nu på hösten bryter vi denna kompaktering som bildats. Vi ger också möjligheten för luft att ta sej ner och torka ut greenerna.
Detta är en viktig åtgärd vi gör på hösten för att få bra förhållande för gräset. svampen trivs när det är fuktigt.
Mvh Sebastian