Banvärdar

Banvärdsverksamhetens uppgifter

– Sprida glädje och trivsel till spelande golfare
– Tillse att spelet på banan flyter och genomsläppning sker vid långsamt spel
– Kontrollera att nedslagsmärken lagas och uppslagna torvor återställs
– Kontrollera att spel på rätt bana sker och att korrekt greenfeeavgift betalts
– Kontrollera att störande nedskräpning på banan inte sker
– Vid behov anteckna och rapportera till kansli eller styrelse observerade \ avvikelser eller störningar

Kommittéordförande
Jan-Erik Wernersson
jan-erik.wernersson@telia.come