Banutvecklingskommittén

Banutvecklingskommittén ansvarar för långsiktiga mål och verksamhetsplaner för banorna och tillhörande träningsområden. Det kan gälla skötselplan, maskininvesteringar, ombyggnadsplaner mm och därmed de budgetmässiga konsekvenserna av detta. Kommittén utgör också ett löpande stöd och bollplank för Head-Greenkeepern i den dagliga driften av banan. Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter från er medlemmar på hur vi kan förbättra vår bana.

Kommittéordförande
Katarina Blomkvist
email: kbt.66@hotmail.com